BOILIES & FEEDER CENTRUM Košice, Textilná 6, Košice

Prekaprarov

Zákaznícka linka
+421 917 161 981
0

Reklamačný poriadok internetového obchodu Prekaprarov

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady nepoužitého tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym použitím nášho tovaru.

Vrátenie tovaru:

Ak nie ste spokojný s našim tovarom, môžete nám ho nepoužitý a nepoškodený vrátiť do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Spolu s tovarom musíte zaslať aj faktúru, ktorú sme vám vystavili.Tovarmusí byť nerozbalený!

Peniaze vám vrátime bankovým prevodom na váš účet uvedený pri reklamácii alebo poštovou poukážkou na vašu adresu a meno. Dôvod vrátenia tovaru nie je potrebné uviesť, avšak ak dôvod uvediete ,pomôžete nám v rozvinutí kvality našich služieb za čo vám budeme vďační.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 

a) tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa / výrobcu tovaru. 

b) nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (nesprávne údaje, nereaguje na emaily, sms, nedvíha telefón, nedostupný ..). 

c) v prípade, že sa v e-shope objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná (napr. pokiaľ ide o tovar ktorého cena sa odlišuje od obvyklej ceny u konkurencie, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena 0 € alebo iná očividne chybná cena), predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za korektnú cenu.

Ak kupujúci v tomto prípade s korektnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15. pracovných dní.