FISHING CENTRUM Košice, Textilná 6, Košice - 0917 161 981

NÁKUPNÝ KOŠÍK
Košík neobsahuje žiadne položky

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.prekaprarov.sk, ANGLING SLOVAKIA,s.r.o,
prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a ich spracovanie sa riadi zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto informácie tretej strane.

Zhromažďovanie údajov:

Pre realizáciu nákupu v našom int. obchode od vás potrebujeme poznať meno ( prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu ), adresu ( fakturačnú/dodaciu ), telefónny a emailový kontakt. Zaznamenávame všetky vaše nákupy u nás pod vašim prihlasovacím menom a heslom. Žiadne údaje nie sú dostupné tretej strane.

Používanie vašich osobných údajov:

Všetky informácie na www.prekaprarov.sk sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek iných údajov - obchodné podmienky, ceny, popisy produktov, komentáre zákazníkov atď. Pre realizáciu nákupu a dodanie tovaru na Vami určené miesto potrebujeme poznať všetky vyššie uvedené údaje. Tieto údaje s vašim súhlasom získame pri vašom prvom nákupe. Po vašom prvom nákupe vám bude v našom obchode pridelené vaše prihlasovanie meno(Váš email) a heslo(náhodne vygenerované, je možné zmeniť v zákazníckej zóne)

Odstránenie,zmena vašich osobných údajov:

 Po prihlásení www.prekaprarov.sk je možné registračné údaje editovať prípadne vymazať. Ak chcete úplne odstrániť vaše zákaznícke konto, kontaktujte nás prosím na jeden z kontaktov uvedených v sekcii Kontakt na našej stránke.