BOILIES & FEEDER CENTRUM Košice, Textilná 6, Košice

Prekaprarov

Zákaznícka linka
+421 917 161 981
0

Eshop

6.ročník MASTERS of Dolný Bar Carp Cup 2022

6.ročník MASTERS of Dolný Bar Carp Cup 2022
Publikované: 26. Október 2019

6.ročník MASTERS of Dolný Bar Carp Cup 2022

Miesto konania pretekov : Dolnobarský rybník

Termíny - jarné kolo :  30.3.-3.4.2022 (streda-nedeľa)

Termíny - jesenné kolo :  21.-25.9.2022 (streda-nedeľa)

Maximálny počet tímov 18 (9 tímov chytá prvých 44 hod. na prednej časti jazera, 9 ďalších tímov chytá prvých 44 hod. na zadnej časti jazera), po 44 hod. dochádza k výmene tímov medzi prednou a zadnou časťou jazera, samozrejmosťou je losovanie miest pre obe časti jazera.

Dlžka pretekov : 88hodín (2x44hod)
Cena štartovného na tím je 310€ ( tím v zložení 2+1 pomocník je plnohodnotný), štartovné 310 € je nutné uhradiť do 31.12.2021(jarné kolo) a do 31.5.2022 (jesenné kolo) 
Minimálny počet pretekárov v tíme je 2 + 1 pomocník (plnohodnotný pomocník, môže nahadzovať aj zdolávať)
Registrácia bude prijatá až po uhradení štartovného.
UPOZORNENIE!! V prípade neprítomnosti alebo odstúpenia od účasti štartovné nebude vrátené!
Bankové spojenie – IBAN SK2811000000002930190356 / VS (variabilný symbol) : 5 a do poznámky dajte prosím názov teamu (napr.CT MEGA KAPOR) , DAKUJEME. 

Systém hodnotenia : 

  • Do súťaže sa započítava len : súčet 3 najväčších ulovených rýb (kapor alebo amúr) za každého team 
  • Bodovať sa budú len ryby nad 9kg!
  • Víťazom sa stane team s celkovou najväčšou hmotnosťou 3 najväčších ulovených rýb
  • Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania súťaže. Družstvo ktoré uloví 3ryby nad 9kg je povinné privolať rozhodcu po tretej zasieťkovanej rybe. Pokiaľ družstvo ulovilo rybu nad 10kg je povinné ihneď privolať rozhodcu.  
  • Ulovená ryba sa započítava do bodovania aj v tom prípade, ak zdolávanie skončí po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž.
  • Ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo iného družstva.
  • Ak by nastala takáto situácia, oba teamy sú zo súťaže vylúčené.

Podmienky vrátenia štarovného ::

1. 120dní (4mesiace) a viac od začiatku pretekov : štartovné vám vrátime v plnej výške (310Eur)!

2. 90dní - 120dní - štartovné vám vrátime , ale len 75% zo zaplatenej sumy (232,50Er)!

3. 60dní - 90dní - štartovné vám vrátime , ale len 50% zo zaplatenej sumy (155Eur)!

4. 60dní - 0dní - vzhľadom na náklady spojené s organizáciou a už uhradné náklady spojené s pretekom v našich silách už nie je štartovné 

                           vrátiť 

 

     + 421 944 131 700
    preteky.prekaprarov@gmail.com

     Prekety Prekaprarov Sk

 

Ceny - výhry (výhry a ceny sú rovnaké na jarné aj na jesenné kolo) : 

1.miesto : 750€ v hotovosti pre team + 2x hodnotný pohár + 25%-ná zľava na nákupy cez e-shop prekaprarov.sk ( až do výšky 4000Eur, v prípade využita celého budgetu ušteríte až 1.000Eur / platí do konca roka 2020) – celková hodnota ceny je 1.950Eur


2.miesto 600€ v hotovosti pre team + 2x hodnotný pohár + 22%-ná zľava na nákupy cez e-shop prekaprarov.sk ( až do výšky 4000Eur, v prípade využita celého budgetu ušteríte až 880Eur / platí do konca roka 2020) – celková hodnota ceny je 1.630Eur
 

3.miesto450€ v hotovosti pre team + 2x hodnotný pohár + 20%-ná zľava na nákupy cez e-shop prekaprarov.sk ( až do výšky 4000Eur, v prípade využita celého budgetu ušteríte až 800Eur / platí do konca roka 2020) – celková hodnota ceny je 1.370Eur

4.miesto : 2x pohár + darčekový balíček od našich sponzorov (jednotlivých sponzorov priebežne aktualizujeme)

5.miesto : 2x pohár + darčekový balíček od našich sponzorov (jednotlivých sponzorov priebežne aktualizujeme)

6. až 18.miesto – 2x spomienkový pohár pre každý team 

Cena útechy (pre team umiestený na poslednom mieste!   – darčekový balíček od Prekaprarov.sk

NOVINKA! 

Hodnotiť budeme najväčšiu ryby ulovené : 

1. Sektor A (sektory od č.1 do č.13)  - najväčšiu ryba prvého polčasu

2. Sektor B (sektory od č.14 do č.21)  - najväčšiu ryba prvého polčasu

3. Sektor A (sektory od č.1 do č.13)  - najväčšiu ryba druhého polčasu

4. Sektor B (sektory od č.14 do č.21)  - najväčšiu ryba druhého polčasu

Víťazné teamy dostanú darčekový balíček od našich sponzorov.

 

Cena za najväčšiu rybu   – balíček Prekaprarov.sk v hodnote 100Eur

Cena za prvého chyteného kapra na pretekoch – balíček Prekaprarov.sk v hodnote 100Eur

 

Dôležité – ďalší BONUS : každý prihlásený team dostane jedinečnú môžnosť si objednať ryb.návnady a nástrahy na preteky (do výšky 1000Eur / pri využití celého budgetu ušetríte až 200Eur), na ktoré dostanú špeciálnu zľavu 20% + objednávku vám dovezieme priamo na preteky!!! Vaše objednávky posielajte na e-mail : obchod@prekaprarov.sk

Víťazom sa stane tím s celkovou najväčšou hmotnosťou ulovených rýb.

Jarné kolo :

30.3.2022 – 08:00 do 10:00 prezenčka, občerstvenie – raňajky (hradí to organizátor pretekov)
30.3.2022  – 10:00 do 10:30 losovanie miest
30.3.2022  – 10:30 do 13:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
30.3.2022  – 13:00 štart pretekov – 1. polčas
1.4.2022 – 09:00 koniec 1. polčasu, následne presun na hlavne stanovište
1.4.2022 – 10:30 do 11:30 losovanie miest, občerstvenie
1.4.2022 – 11:30 do 13:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
1.4.2022 – 13:00 štart pretekov – 2. polčas
3.4.2022 – 09:00 koniec 2. polčasu, následne presun na hlavne stanovište                                                                                                    3.4.2022 – 10.30 záverečné vyhodnotenie, občerstvenie – OBED (hradí to organizátor pretekov)

Jesenné kolo :

21.9.2022 – 08:00 do 10:00 prezenčka, občerstvenie – raňajky (hradí to organizátor pretekov)
21.9.2022  – 10:00 do 10:30 losovanie miest
21.9.2022  – 10:30 do 13:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
21.9.2022  – 13:00 štart pretekov – 1. polčas
23.9.2022 – 09:00 koniec 1. polčasu, následne presun na hlavne stanovište
23.9.2022 – 10:30 do 11:30 losovanie miest, občerstvenie
23.9.2022 – 11:30 do 13:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
23.9.2022 – 13:00 štart pretekov – 2. polčas
25.9.2022 – 09:00 koniec 2. polčasu, následne presun na hlavne stanovište
25.9.2022– 10.30 záverečné vyhodnotenie, občerstvenie – OBED (hradí to organizátor pretekov)

 


1. Vnadenie je možné len peletami a boiliesom (bez obmedzenia veľkosti a množstva.). Method mix, partikel, stick mix sú zakazáné!!!
2. Ako nástrahu je možné použiť len peletu, boilies, pop up boilies, zigrig (bez obmedzenia veľkosti), nie je povolené použiť napodobeninu kukurice a tigrieho orechu!!!
3. Použiťie pasty je povolené.
4. Maximálna dĺžka náväzca 50cm.
5. Maximálny počet prútov na tím 2+2 prúty.
6. Používanie člnu je len na vlastnú zodpovednosť.
7. Je možné vopred si zarezervovať čln v limitovanom počte.
8. Používanie vznetových motorov a agregátov je zakázané, používať sa môžu len elektromotory.
9. Z člna je povolené sonarovanie, zavážanie , vnadenie, zdolávania.
10. Používanie veľkého kaprového podberáku je povinné, minimálne 100 x 100 cm.
11. Používanie vaničiek pod ryby je povinné!!! (Podložky sú zakázané!!!).
12. Každý team musí mať minimálne 5x sak na prechovávanie rýb (len husto tkané!!!). Jeden sak slúži na prechovanie 1 ryby!!!
13. Organizátori si vyhradzujú právo hocikedy kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov.
14. Krmenie je možné z brehu a člnu, na kŕmenie je možné použiť spombu, kobru a prak (zavážacie loďky sú povolené!!!)
15. Lovné miesta budú označené bójkami, tento priestor ja zakázané opustiť okrem prípadu zdolávania ryby v susednom sektore.
16. Zdolávanie ryb z člnu je povolené a však len vaničkou v člne!
17. Povinné je používanie dezinfekčných prostriedkov na ryby.
18. Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny organizátorov.
19. V sporných prípadoch a otázkach rozhodujú organizátori.
20. Losovenie bude dvojkolové. V prvom kole tímy budú ťahať lovné miesta podľa poradia uhradenia zálohy. Hodiť naspäť vytiahnuté číslo nie je možné.
21. Jazero bude rozdelené na dva sektory.
22. Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 18 tímov.
23. V prípade nepriaznivého počasia organizátori majú právo zakázať používanie člna v z dôvodu zdravia a bezpečnosti – v krajnom prípade môžu byť preteky aj pozastavené na neurčitú dobu.
24. Nekultúrne správanie sa v dôsledku nadmerného požitia alkoholu môžu organizátori trestať vylúčením z pretekov! Dôvodom vylúčenia môžu byť nasledovné: umiestňovanie bójky mimo sektoru, neslušné správanie sa k ostatným účastníkov a agresívne chovanie voči účastníkom a rybám!
25. Sú povolené svietiace bójky .
26. Prijímanie návštev je možné denne od 8:00 do 18:00, motorové vozidlá návštevníkov musia byť odstavené pri rybárskom dome!
27. Zákaz svietiť na vodu silnými reflektormi!
28. Príjazd osobnými vozidlami k lovným miestam je povolený, za podmienok, že sa autá nemôžu používať počas rybolovu, parkovanie je povolené len na vyhradených miestach.
29. Po ukončení lovu je každý rybár povinný upratať svoje miesto a zanechať lovné miesto v poriadku!
30. Bodované budú len kapre a amure nad 9kg.
31. Pri vážení môže byť prítomný člen susedného tímu a môže potvrdiť výsledky meraní svojim podpisom.
32. Vylúčený môže byť tím, ktorý svoju rybu vyniesol zo svojho sektora alebo odovzdal niektorému ďalšiemu tímu.
33. Váženie bude prebiehať pribežne počas celej doby pretekov.
34. Pred zaplnením posledného prechovávacieho saku treba privolať rozhodcov.
35. Do bodovania sa zaráta aj ryba, ktorá bola ulovená pred koncom pretekov ale zdolávanie a podobranie sa uskutoční po ukončení pretekov!
36. V prípade, že dva tímy budú mať výsledok s rovnakou hodnotou, prednosť bude mať tím, ktorý má najväčšiu rybu.

 

Po registrácií nižšie ceny o 3-13% Kontaktujte nás cez facebook
epercento
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenia cookies

Nevyhnutné cookies

povolené

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu.


Ostatné cookies

Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

Viac informácií o cookies